Regulamin korzystania z zajęć w Szkółce Pływackiej „Foczka”

§ PRZED LEKCJĄ

Prosimy wszystkich pływaków o przychodzenie na zajęcia 10 min wcześniej aby mieć czas na przygotowanie się do zajęć tzn.:

 • – zdjęcie odzieży wierzchniej,
 • – ubranie klapek,
 • – wejście na basen.

§ W PRZEBIERALNI

Małe dzieci  udają się do przebieralni z rodzicami , następnie przygotowują się do zajęć przebierając się w strój kąpielowy i czepek, a tuż przed wejściem na teren pływalni myją się pod prysznicem.

§ BEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto kategorycznie zabrania się :

 • – wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora,
 • – biegania po śliskich, mokrych powierzchniach,
 • – niezorganizowanych skoków do wody,
 • – zabaw z wpychaniem się do wody.

§ SEMESTR

Zajęcia trwają cały rok szkolny dzieląc się na dwa semestry : – jesienny i wiosenny.

§ CZAS

Lekcja pływania trwa 45 min zaczynając się i kończąc zbiórką całej grupy. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po  zajęciach.

§ PODCZAS ZAJĘĆ

Prosimy wszystkich rodziców oraz opiekunów o niewchodzenie na trybuny. Pozwoli to sprawniej przeprowadzić lekcję, a dziecku w większym stopniu skupić uwagę na prowadzonych zajęciach.

§ WPŁATY

Wpłatę za lekcję należy uiścić w całości najpóźniej w dniu  rozpoczęcia zajęć. Brak wpłaty w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć i skreśleniem  z listy uczestników zajęć pływackich. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania semestru pływackiego nie upoważnia do zwrotu wpłaconych należności.

Opłata obejmuje :

 • – opłaty za wynajęcie torów oraz ubezpieczenie uczestników zajęć;
 • – szkolenie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską i trenerską ;
 • – imprezy świąteczne(Mikołajkowa zabawa,Wielkanocna zabawa) wraz z upominkami;
 • – dyplom po ukończeniu każdego semestru.

§ ZALEGŁOŚCI

W bieżącym semestrze można odrobić dwie usprawiedliwione nieobecności ,po telefonicznym uzgodnieniu terminu zajęć.Uczestnik  bierze udział w lekcji z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania (zalecamy u instruktora prowadzącego). Za lekcje niewykorzystane nie zwracamy kosztów.Nieobecności odrabiamy tylko w danym semestrze.

§ UMIEJĘTNOŚCI

Szkółka Pływacka zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności swoich uczniów o jeden stopień w każdym semestrze, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe dziecka, oraz jego frekwencję.

§ UPRAWNIENIA

Karta Pływacka – jest dokumentem wydawanym po ukończeniu 9 lat i jest wystawiana po zakończeniu pływania elementarnego oraz zgłoszeniu kontynuacji pływania stylowego.

Ratownicze uprawnienia – są wydawane po spełnieniu wymogów, o których mowa w instrukcji szkoleniowej WOPR.