Poziomy nauczania

Pierwszy etap nauki obejmuje przede wszystkim adaptację wstępną do środowiska wodnego, a więc naukę podstawowych umiejętności. Zajęcia prowadzone są z dziećmi już od czwartego roku życia. Podczas zajęć dzieci opanowują poszczególne stopnie umiejętności pływackich takich jak:

 • Zanurzenie twarzy, nasilonego wydechu do wody, orientacji pod powierzchnią wody (bez okularów)
 • Zapoznanie z wyporem wody i zasadami pływania statycznego, zmiany pozycji ciała w wodzie
 • Naukę poślizgów na piersiach i grzbiecie z rotacją ciała we wszystkich płaszczyznach

Głównym założeniem w tej grupie ćwiczących jest opanowanie techniki pływania kraulem na  grzbiecie, kraulem na piersiach oraz skoków do wody na nogi i głowę. Podczas poszczególnych etapów nauki dzieci zdobywają dyplomy, które mają na celu motywowania ich do dalszej pracy.

 

DYPLOMY:

 • Stopień zerowy: „Foczki basenowej”
 • Stopień pierwszy: „Skoczka”
 • Stopień drugi: „Nurka”
 • Stopień trzeci: „Już pływam”
 • Stopień czwarty:”Pływak”
 • Stopień piąty: „Karta pływacka”

W toku nauczania obok formy ścisłej wykorzystuje się także formę zabawową wprowadzając często rywalizację między uczniami. Dużo czasu poświęcone jest ćwiczeniom oddechowym oraz koordynacyjnym.

Dalszym etapem nauczania jest doskonalenie nabytych już umiejętności pływackich oraz zdobywanie nowych. Nauka pływania w tej grupie kończy się opanowaniem czterech technik pływackich – kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, stylu klasycznego (tzw. Żabka) oraz stylu motylkowego (w indywidualnych przypadkach technik uproszczonych). Podczas tego etapu dzieci zdobywają certyfikaty z poszczególnych stylów:

 

CERTYFIKATY:

 1. Certyfikat stylu grzbietowego
 2. Certyfikat stylu dowolnego
 3. Certyfikat stylu klasycznego
 4. Certyfikat stylu motylkowego

Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej przez dłuższy okres do „SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ FOCZKA” umożliwiono doskonalenie poznanych technik pływania wprowadzając elementy pływania sportowego. Zwraca się głównie uwagę na następujące umiejętności:

 1. Technikę ruchów
 2. Efektywność ruchów
 3. Sposób oddychania
 4. Koordynację ruchową

W trakcie zajęć zaleca się zwiększanie przepływanych przez uczniów dystansów oraz zmiany tempa pływania, dzięki czemu kształtowana jest wytrzymałość pływacka, a więc możliwości kondycyjne ćwiczących. Z nowych elementów wprowadza się nawroty do poszczególnych technik pływackich, naukę skoku startowego a także podstawowe elementy nurkowania oraz ratownictwa wodnego. Na tym etapie nauki dzieci zdobywaj odznaki oraz mogą podejść do kursu na”MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR”.

 

ZASADY ORAZ WYMOGI egzaminacyjne na poszczególne dyplomy, certyfikaty, dostępne są w szczegółowym planie nauczania.

W „SZKÓŁCE PŁYWACKIEJ FOCZKA” organizowane są również zajęcia korekcyjne z dziećmi oraz młodzieżą z wadami postawy.